INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

All manuscripts should be prepared as appropriate for Uniform Requirements for manuscripts submitted to Biomedical Journals (http://www.icmje.org/). All submitted manuscripts must be contributed solely to Journal of Clinical and Experimental Investigations not be under consideration for publication elsewhere. A copyright transfer statement must be signed by all authors and accompany each submission.

Ethical Considerations

Manuscripts submitted for publication must contain a statement indicated that all prospective human studies have been approved by the ethics Committee, have therefore been performed in accordance with the ethical standards of 2008 Declaration of Helsinki. It should also be clearly stated that all persons gave informed consent prior to their inclusion in the study. Studies involving animals must have the animal ethics committee approval and be conducted in accordance with the care and use of laboratory animals standards.

 Copyright agreement 

All submitted materials become the property of Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / Journal of Clinical and Experimental Investigations. If a submission is accepted for publication, authors will sign a copyright transfer agreement. Copyright transfer agreement signed by all authors can be send to the Journal through email in a PDF file or via fax. Transfer agreement form should be sent to Publication office just after the acceptance of the manuscript. The publisher reserves the copyright. Materials published in Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / Journal of Clinical and Experimental Investigations may not be reproduced or published elsewhere without written permission of the Publisher. 

Manuscript preparation

Manuscripts should be arranged in the following order; Title page, Abstracts, Key words, Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Acknowledgements, References, Tables, Figure Legends, Figures. All of these sections should run consecutively. The use of subheads is encouraged.

Journal of Clinical and Experimental Investigations will consider the publication of manuscripts dealing with clinical or laboratory investigations, including original investigations, case reports, invited reviews and letter to editors in the broad field of Medicine. Animal or in vitro research will also be considered. All manuscripts are subject to peer-review. Manuscripts can be written in English or Turkish.

Title page: The title page should not contain abbreviations. The title page should contain the full names and affiliations of all authors and complete contact information (including address, phone number, fax number, email) of the corresponding author.

Abstract: An abstract of no more than 250 words in length, describing the aims, the results that were obtained from presented data and the conclusions. Abstract should be written in a structured manner including Objectives, Materials and methods, Results and Conclusions subheadings.

Key words: Up to five key words should be supplied following the abstract. The key words should reflect the central topic of the article and should be in compatible with Medical Subject Headings (MeSH).

References: References should be numbered consecutively in order of their appearance in the text and listed in numerical order. Journal titles should be abbreviated according to Index Medicus. The name of all authors should be written in the References, if six or less authors exist, and the first three authors and et al. should be given if the number of authors exceeds six. References with correct punctuation should be as follows:

Journals: 

Anderson NJ, Abbott GD, Mogridge N, Allan RB, Maling TM, Wells E. Vesicoureteric reflux in the newborn: relationship to fetal renal pelvic diameter. Pediatr Nephrol 1997;11(4):610-6. 

Dunne FP, Elliot P, Gammage MD, et al. Cardiovascular function and glucocorticoid replacement in patients with hypopituitarism. Clin Endocrinol 1995;43(8):629-32.

Books:

Hatch DJ, Sumner E, Hellman J. The Surgical Neonate: Anaesthesia and Intensive Care, 3rd edn. London: Edward Arnold, 1994:120-5.

Chapter in a book: Motoyama EK. Respiratory physiology in infants and children. In: Motoyama EK, Davis PJ, eds. Smith’s Anesthesia for Infants and Children, 5th edn. St. Louis: C.V. Mosby, 1990:11-76.

A paper published online but not (yet) in print can be cited using the Digital Object Identifier (DOI).

Tables and illustrations: Tables must be self explanatory and must not duplicate information in the text. Each table must have a title and should be numbered in order of appearance in the text. Any symbol and abbreviations used in the table body must be defined in a footnote to the table.

Front page, Abstract, Main text, References and Tables should be incorporated in one document file and submitted as a single file. Pictures and figures should be submitted as separate files for each picture and figure.

All manuscripts should be submitted by online submission at using login Author Pathway / Online Submission at www.clinexpinvest.org

 

 

KLİNİK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

YAZIM KURALLARI VE YAZARLARA BİLGİ

1. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış orijinal araştırma,  kısa rapor, olgu sunumu, editöre mektup ve sağlık bilimleri alanındaki son gelişmeleri yansıtan dergi yönetiminin davetiyle yazılmış derleme tarzında hazırlanmış yazıları yayınlar.

2. Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve Dergi yönetimi tarafından yayına uygun görülmüş olması gerekir.

3. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Her iki dilde hazırlanmış yazılar yayınlanmak üzere kabul edilebilir.

4. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır;

a- Başlık, açıklayıcı, yazının içeriğini yansıtacak şekilde ve öz olmalıdır.

b- Yazarların isimleri ve çalıştıkları kurumlar ile iletişim kurulacak yazara ait yazışma adresi, eposta adresi, telefon ve varsa faks numaraları başlık sayfasında verilmeli; çalışmayı destekleyen kurum ya da kurumlar varsa not olarak belirtilmelidir.

c- Orijinal makalelerde: Özet, İngilizce Özet (İngilizce özetin başına makalenin İngilizce adı eklenmelidir), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar; Olgu Sunumlarında; Özet, İngilizce Özet (İngilizce özetin başına yazının İngilizce adı da yazılmalıdır), Giriş, Olguların Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar sıra ile yazılmalıdır.

d- Yazılarda genel kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalı, bütün kısaltmaların açılımları ilk geçtikleri yerde belirtilmelidir.

e- Özet 250 kelimeyi geçmemeli ve çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Türkçe özet; Amaç, Gereç ve yöntem, Bulgular ve Sonuç alt başlılarını içermeli; İngilizce özette Objectives, Materals and methods, Results ve Conclusion bölümleri olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Özet ve İngilizce Özetin altına araştırma ile ilgili 2-5 anahtar kelime (Key words) yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler Index Medicus’daki Medical Subjects Headings’den veya Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden seçilmelidir. 

f- Kaynaklar: Yazıda; önemli, yeni ve/veya çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir. Araştırma yazılarında kaynak adedi en çok 35, olgu sunumlarında ise en çok 10 adet olmalıdır. Derlemelerde kaynak sınırlaması yoktur. Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre numaralanıp parantez içinde belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde bu sıra numarasına göre yazılmalıdır. Kaynak yazımında, altı veya daha az sayıda yazar varsa tüm yazarların adları yazılmalı; altıdan çok yazar varsa ilk üç isim yazıldıktan sonra “ve ark.” veya “et al.” ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Index’te yer almayan dergiler için kısaltma yapılmamalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Kaynak yazım örnekleri;

Kitaplar; Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, kitabın adı, baskısı, yayınlandığı yer, yayınlayan kitapevi, yayın yılı, sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

Örnek: Hatch DJ, Sumner E, Hellman J. The Surgical Neonate: Anaesthesia and Intensive Care, 3rd edn. London: Edward Arnold, 1994:120-5.

Kitaptan Bölüm İçin: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, bölüm adı, kitabın yazarlarının soyadları, adlarının baş harfleri, kitabın adı, baskısı, yayınlandığı yer, yayınlayan kitabevi, yayın yılı, sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

Örnek: Motoyama EK. Respiratory physiology in infants and children. In: Motoyama EK, Davis PJ, eds. Smith’s Anesthesia for Infants and Children, 5th edn. St. Louis: C.V. Mosby, 1990:11-76.

Süreli Yayından Makale: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, makale adı, derginin Index Medicus’a göre kısaltılmış adı, yayın yılı, cilt numarası ve sayfa numarası (başlangıç-bitiş).

Örnek:

a- Anderson NJ, Abbott GD, Mogridge N, Allan RB, Maling TM, Wells E. Vesicoureteric reflux in the newborn: relationship to fetal renal pelvic diameter. Pediatr Nephrol 1997;11(4):610-6.

b- Dunne FP, Elliot P, Gammage MD, et al. Cardiovascular function and glucocorticoid replacement in patients with hypopituitarism. Clin Endocrinol 1995;43(8):629-32.

c- İnternetten Kaynak Gösterimi: Basılmış yazıya internet aracılığıyla da ulaşılabiliyorsa; yazarlar yazının İnternet adresini, ilave olarak, Kaynaklara ekleyebilirler.

Örnek:

Testylier G, Tonduli L, Malabiau R, Debouzy JC. Effects of exposure to low level radiofrequency fields on acetylcholine release in hippocampus of freely moving rats. Bioelectromagnetics, 2002; 23: 249-55. Ulaşılabileceği adres:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=92013984&PLACEBO=IE.pdf

5. Yazılar Microsoft Word Programı kullanılarak 12 punto, kenar boşlukları 2.5 cm olacak şekilde ve 1.5 satır aralığı ile hazırlanmış olmalıdır. Yayın başvuruları www.clinexpinvest.org sayfasındaki yazar girişinden (Author Pathway / Online Submission) online olarak yapılmalıdır. Yazılar Kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce özetler, Makale ana metni, Kaynaklar ve Tablolar tek bir dosya halinde Word dosyası olarak gönderilmeli, Şekilller ve resimler her şekil ve resim için ayrı birer JPG (JPEG) dosyası oalcak şekilde ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir.

6. Fotoğraf, şekil, grafik, çizim ve şemaların toplam sayısı en fazla 6 olmalıdır. Fotoğraflar JPG (veya JPEG) formatında ait olduğu yazıyı ve fotoğrafın numarasıyla etiketlenip, e-postaya eklenerek gönderilmelidir. Bir insan fotoğrafı ise şahsın tanınmaması için gözleri bir bantla kapatılmalıdır. Mikroskop kullanılarak çekilmiş resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boya belirtilmelidir.

7. Orijinal makaleler; başlık sayfası, tablo, şekil, grafik ve resimler hariç 15 sayfayı; olgu bildirimleri 8 sayfayı, derleme yazıları ise 10 sayfayı geçmemelidir.

8. Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluk ve imla hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir.

9. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm klinik araştırmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde: klinik araştırmanın yapıldığı kurumdaki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını; hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

10. Dergi Yönetimi yazının içeriği ile ilgili hakemlerin değerlendirilmesini aldıktan sonra; yayına kabul edip etmeme veya gerekli gördüğü düzeltmelerin yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Dergi yönetimi, ön inceleme yaparak, gerekli gördüğü durumlarda, yazıyı hakem değerlendirmesine sunmadan yazara iade edebilir.

11. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar basılmadan önce baskı düzeltmesi için yazarına gönderilir. Yazının basılabilmesi için, istenen sürede düzeltilmiş olarak, Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi’ne geri gönderilmiş olması gerekir.

12. Yayınlanan yazıların telif hakkı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi’ne aittir.

13. Yazarlarının tümünün imzasını taşıyan, Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi başvuru ile birlikte veya yazı yayına kabul edildikten sonra gönderilmelidir. Yazıların Dergimizde baskıya girmesi için Yayın Hakkı Devir Sözleşmesinin ıslak imzalı şeklinin posta ile Dergimize ulaştırılmış olması gerekmektedir.

 

 

Journal of Clinical and Experimental Investigations

 

Copyright Transfer Agreement

 

The author(s) hereby affirms that the manuscript entitled: .................... ........... ........ .... ...... .................................................................... to be published in Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / Journal of Clinical and Experimental Investigations is original, that all statements as facts are based on author(s) investigation and research, that the manuscript does not, in whole or in part, violate any copyright or any law of privacy or other personal or property right. The manuscript has not been published elsewhere in total or in part; is not being submitted and/or considered for publication in total or in part elsewhere; and that the author(s) has full authority to enter into this copyright agreement and to make the grants contained herein. In signing this form, each author acknowledges that he/she participated in the work in a substantive way and is prepared to take public responsibility for the work. Please sign in the same order in which the authors’ names appear on the title page of manuscript.

 

Author’s name ...................................Signature ………………....Date: .........................

Author’s name ...................................Signature ………………....Date: .........................

Author’s name ...................................Signature ………………....Date: .........................

Author’s name ...................................Signature ………………....Date: .........................

Author’s name ...................................Signature ………………....Date: .........................

 

 

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi

Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi

  

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi’ne gönderdiğimiz “………………………….. ........................... ............... ................................................. ........................ ” başlıklı makalenin araştırma ve yayın etiğine uygun olarak ha-zırlandığını, derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olmadığını, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayınlandığı günden itibaren Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisine devrettiğimizi belirtiriz.

 

Yazar Adı: .................................................. İmza ................................ Tarih ……........

Yazar Adı: .................................................. İmza ................................ Tarih ……........

Yazar Adı: .................................................. İmza ................................ Tarih ……........

Yazar Adı: .................................................. İmza ................................ Tarih ……........

Yazar Adı: .................................................. İmza ................................ Tarih ……........

Yazar Adı: .................................................. İmza ................................ Tarih ……........