İngilizce          
 
 
 
 
Main Page of Journal of Clinical and Experimental Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi, tıbbın değişik branşlarında Türkçe veya İngilizce hazırlanmış klinik araştırmaların ve deneysel çalışmaların sonuçlarını rapor eden bilimsel yazıları yayınlayan, “çift danışman” yöntemi ile çalışan hakemli bir dergidir.

Yılda 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanır.

 

Dergimiz esas olarak İngilizce yazılmış Özgün araştırma yazılarına öncelik vermektedir. Türkçe yazılmış araştırma yazıları da değerlendirilmektedir. Ancak Olgu sunumları ve kısa raporların değerlendirilmeye alınabilmesi için gerçekten orijinal ve farklı klinik ve laboratuar belirti ve bulguları taşıyan, ciddi tanı zorluğu içeren bir vaka olması veya çok yeni tanısal yöntemler uygulanmış, özel tedavi yöntemleri ile sağaltılmış olması gerekir. Bunun dışında kalan, tüm yönleriyle klasik bilgilerle uyumlu, ancak sunulan vakanın tek özelliği toplumda seyrek rastlanan bir hastalığı rapor etmek olan vaka takdimleri kabul edilmeyecektir.  Güncel literatür bilgilerini içeren tıp alanında önemli sorunlara mevcut bilgiler ışığında yeni çözüm önerileri getiren Derleme türü yazılar da Editörlüğümüz tarafından uygun görüldüğü taktirde değerlendrimeye alınacaktır.

 

Dergi yönetimi olarak amacımız bize gelen yazıları, konusunda uzman hakemlere gönderip, en kısa sürede değerlendirerek sonucunu yazarlara bildirmek, gecikmelere meydan vermeden \"yazı inceleme\" aşamasını en seri şekilde sonlandırmaktır.

 

Yazıların etik kurallara uygun, özlü ve güzel anlaşılabilir bir ifadeyle yazılması ve olabildiğince güncel / orijinal özellik taşıması istenir.

 

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmektedir.

 

NOT: Dergimize gönderilecek yazılar için makale değerlendirme ücreti ya da kabul edildikten sonra basım ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak -bazı dergilerde olduğu gibi- Kabul edilen yazıların yazarlarından birinin bir yıl süreyle dergimize abone olması istenmektedir ve abonelik ücreti olan 120 TL\'nin aşağıda verilen Dernek hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu uygulamadan amacımız dergimizin basılı şeklinin olabildiğince çok kişiye ulaştırılması ve tanıtımının yapılmasıdır. 

 

           

                     Hesap Sahibi: Sağlık Araştırmaları Derneği

                     T. Vakıf Bank Dicle Üniversitesi Bağlı Şubesi

                     IBAN no: TR790001500158007297360803

 

 

Yazışma Adresi :

Prof. Dr. Aydın Ece

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastanesi, 1. Kat, Kampus, 2180, Diyarbakır - Türkiye

Tel : +90 412 248 80 01 /  5784 - 4737

Faks : +90 412 248 84 40

E-posta: journalinvestigation@gmail.com